Úterý po Křtu Páně A – Sk 8, 4-13

4Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo.   5Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista.   6Zástupy jednomyslně věnovaly pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšely a viděly znamení, která činil.   7Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno.   8A v onom městě nastala veliká radost.   9Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ; říkal o sobě, že je někdo veliký.   10Všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali: „Tento člověk je ta moc Boží, která se nazývá Veliká.“   11Věnovali mu pozornost proto, že je dlouhý čas ohromoval svou magií.   12Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy.   13Dokonce sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: