Úterý po 9. neděli v mezidobí B – 1 Sa 2, 18-21

18 Samuel sloužil před Hospodinem, chlapec přepásaný lněným efódem. 19 Jeho matka mu dělávala malý plášť a přinášela mu ho (rok co rok,) když přicházela se svým mužem obětovat každoroční oběť.20 Élí požehnal Elkánovi a jeho ženě slovy: ti Hospodin dá potomstvo z této ženy namísto toho, kterého vyžádala Hospodinu. Potom šli na (své místo.) 21 Hospodin navštívil Chanu, otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Chlapec Samuel vyrůstal (s Hospodinem.)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: