Úterý po 8. neděli po Zjevení Páně C – 1 K 16, 13-24

13 Bděte, stůjte pevně ve víře, (buďte zmužilí), posilujte se.14 Všechno ať se (mezi vámi) děje v lásce. 15 Vyzývám vás, bratři: Víte o lidech z domu Štěpánova, že jsou prvotinou Achaje a že se oddali službě svatým.16 I vy se podřizujte takovým lidem, i každému, kdo spolupracuje a namáhá se na Božím díle.17 Raduji se nad přítomností Štěpána, Fortunata i Achaika, protože oni mi nahradili vaši nepřítomnost. 18 Občerstvili mého i vašeho ducha. Uznávejte takové bratry.19 Pozdravují vás asijské sbory. Velice vás pozdravuje v Pánu Akvila a Priska spolu se shromážděním v jejich domě.20 Pozdravují vás všichni bratři. Pozdravte se navzájem svatým políbením. 21 Pozdrav mou, Pavlovou rukou. 22 Kdo nemá rád Pána, ať je proklet! (Marana tha)! 23 Milost Pána Ježíše [Krista] s vámi.24 Moje láska je se všemi vámi v Kristu Ježíši. [Amen.]

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: