Úterý po 7. neděli po Zjevení Páně A – Žd 12, 14-16

14Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. 15Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. 16 nikdo ne smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: