Úterý po 6. neděli velikonoční B – 1 Tm 6, 13-16

13 Přikazuji [ti] před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání,14 abys zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho Pána Ježíše Krista,15 které svým časem ukáže blahoslavený a jediný Panovník, Král kralujících a Pán panujících. 16 On jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: