Úterý po 6. neděli velikonoční A – Ž 93

1Hospodin kraluje! Oděl se důstojností! Oděl se Hospodin, silou se opásal! Ano i svět stojí pevně, nezhroutí se. 2Tvůj trůn pevně stojí odedávna. Ty jsi od věčnosti! 3Pozdvihly proudy, Hospodine, pozdvihly proudy svůj hlas, zvedají proudy své vlnobití! 4Nad majestátný hukot mnohých vod, nad mořský příboj je majestátný Hospodin na výšině. 5Tvá svědectví jsou naprosto spolehlivá. Hospodine, tvému domu sluší svatost po dlouhé časy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: