Úterý po 6. neděli velikonoční A – 1 P 3, 8-12

8A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky. milosrdní a pokorní. 9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 10Neboť ‚kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov. 11ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj. 12neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo. ‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: