Úterý po 6. neděli po Zjevení Páně C – Ž 120

1K Hospodinu jsem volal ve svém soužení a on mi odpověděl. 2 Hospodine, vysvoboď mou duši od lživých rtů, od záludného jazyka.3 Co ti učiní a co ti přidá, záludný jazyku?4 Hrdinovy ostré šípy, k tomu řeřavé uhlí z janovce. 5 (Běda mi!) Vždyť pobývám v Mešeku, přebývám při stanech Kédarců. 6 Již dlouho přebývá má duše s tím, kdo nenávidí pokoj. 7 (Jsem člověk pokojný,) ale když promluvím, oni chtějí bojovat.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: