Úterý po 6. neděli po Zjevení Páně C – 2 K 1, 12-19

12 Neboť toto je naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě — a obzvláště mezi vámi — počínali v prostotě a Boží upřímnosti, ne v tělesné moudrosti, nýbrž v Boží milosti.13 Neboť vám nepíšeme nic jiného, než co čtete a také chápete, a doufám, že dokonale pochopíte, 14 jako jste nás i zčásti pochopili, že jsme vaší chloubou, tak jako i vy naší v den [našeho] Pána Ježíše.15 V této důvěře jsem k vám chtěl dříve přijít, abyste dostali dvojí milost, 16 a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska.17 Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně? Nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ‚ano, ano‘ u mne znamená zároveň ‚ne, ne‘?18 Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ‚ano‘ i ‚ne‘.19 Neboť Boží Syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen — mnou, Silvanem a Timoteem — nebyl ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm se uskutečnilo ‚ano‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: