Úterý po 5. neděli velikonoční C – Ž 133

Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. 2Jako vonný olej na hlavě, stékající na vous, na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha, 3jako chermónská rosa, jež padá na sijónské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život až navěky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: