Úterý po 5. neděli velikonoční C – Sk 11, 27-30

27V těch dnech sestoupili z Jeruzaléma do Antiochie proroci. 28Jeden z nich, jménem Agabos, povstal a naznačil skrze Ducha, že nastane veliký hlad po celém světě; ten skutečně nastal za Klaudia. 29Proto si všichni učedníci určili, každý podle svých možností, co pošlou ku pomoci bratřím bydlícím v Judsku. 30Také to učinili a sbírku poslali starším prostřednictvím Barnabáše a Saula.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: