Úterý po 5. neděli v době postní C – Sd 9, 7-15

7Jótam šel a postavil se na vrchol hory Gerizím, pozvedl svůj hlas a zavolal. Řekl: Poslouchejte mě, občané Šekemu, a vás nechť vyslechne Bůh. 8Tak se jednou sešly stromy, aby nad sebou pomazaly krále, a řekly olivě: Kraluj nad námi. 9Oliva jim však pravila: Cožpak bych se vzdala své tučnosti, pro kterou mě oslavují bohové i lidé, a šla se kymácet nad stromy? 10Stromy tedy řekly fíkovníku: Pojď ty, kraluj nad námi. 11I fíkovník jim odpověděl: Cožpak bych se vzdal své sladkosti a svého dobrého ovoce a šel se kymácet nad stromy? 12Nato řekly stromy révě: Pojď ty, kraluj nad námi. 13Rovněž réva jim pravila: Cožpak bych se vzdala svého mladého vína, které dává radost bohům i lidem, a šla se kymácet nad stromy? 14Ještě řekly všechny stromy bodláku: Pojď ty, kraluj nad námi. 15A bodlák stromům odpověděl: Jestliže mě opravdu chcete pomazat za krále nad sebou, přijďte a schovejte se v mém stínu. Pokud ne, vyjde z bodláku oheň a stráví libanonské cedry.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: