Úterý po 5. neděli po Zjevení Páně C – 1 Tm 3, 1-9

1Věrohodné je to slovo: Usiluje-li někdo o biskupství, touží po dobré práci. 2Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, 3ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. 4 dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. 5Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? 6 Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nezpyšněl a neupadl do Ďáblova odsouzení. 7Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do Ďáblovy léčky. 8Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví; 9mají mít tajemství víry v čistém svědomí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: