Úterý po 5. neděli po Zjevení Páně A – 2 K 4, 1-12

1Když tedy máme tuto službu podle milosrdenství, kterého se nám dostalo, neochabujeme, 2ale odřekli jsme se věcí ukrývaných kvůli hanbě a nepočínáme si chytrácky ani nepřekrucujeme slovo Boží, nýbrž zjevováním pravdy se představujeme každému lidskému porozumění před Bohem. 3Je-li však naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří hynou. 4Jim, nevěřícím, bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo (evangelia slávy) Krista, jenž je obrazem Božím. 5Neboť nehlásáme sami sebe, nýbrž Ježíše Krista, Pána, a sebe jako vaše otroky pro Ježíše. 6Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, (aby osvítil lidi poznáním) Boží slávy v osobě Ježíše Krista. 7Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla (z Boha), a ne z nás. 8Ve všem jsme sužováni, ale nejsme vháněni do úzkých; býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí; 9jsme pronásledováni, ale nejsme opouštěni; jsme sráženi, ale nejsme ničeni. 10Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. 11Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšův byl zjeven na našem smrtelném těle. 12Takže v nás působí smrt, kdežto ve vás život.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: