Úterý po 4. neděli adventní A – Gn 21,1-21

1Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a splnil Sáře to, co prohlásil.   2Sára otěhotněla a porodila Abrahamovi v jeho stáří syna v určeném čase, o kterém s ním mluvil Bůh.   3Abraham dal svému synu, který se mu narodil, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.   4Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, tak jak mu Bůh přikázal.   5Abrahamovi bylo sto let, když se mu narodil syn Izák.   6Sára řekla: Bůh mi způsobil smích. Každý, kdo o tom uslyší, se bude smát se mnou.   7Ještě řekla: Kdo by jen pověděl Abrahamovi, že Sára bude kojit! A přece jsem mu v jeho stáří porodila syna!   8Dítě rostlo a bylo odstaveno. V den Izákova odstavení udělal Abraham velkou hostinu.   9Když Sára viděla, že se syn Egypťanky Hagary, kterého Abrahamovi porodila, Izákovi posmívá,   10řekla Abrahamovi: Vyžeň tuto otrokyni i jejího syna, neboť syn této otrokyně nebude dědicem spolu s mým synem Izákem!   11Abraham byl z toho velmi skleslý: byla to záležitost jeho syna.   12Bůh však Abrahamovi řekl: Nebuď skleslý kvůli chlapci a své otrokyni. Poslechni Sáru ve všem, co ti říká, protože v Izákovi bude povoláno tvé símě.   13Syna otrokyně také učiním národem, protože je tvým potomkem.   14Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře. Položil jí to na ramena a poslal ji s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beer-šeby.   15Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví.   16Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla: Nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala.   17Bůh uslyšel hlas chlapce. Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí: Co je ti, Hagaro? Neboj se, protože Bůh slyšel hlas chlapce tam, kde je.   18Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ.   19Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou. Šla, naplnila měch vodou a dala chlapci napít.   20Bůh byl s chlapcem, když vyrůstal. Usadil se v pustině a stal se velkým lukostřelcem.   21Bydlel v Páranské pustině a matka mu vybrala ženu z egyptské země.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: