Úterý po 33. neděli v mezidobí B – Žd 10, 32-39

32Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a přestáli jste mnohý zápas s utrpením. 33Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimiž se takto nakládalo. 34Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. 35Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. 36Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. 37‚Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; 38 můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘ 39My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: