Úterý po 33. neděli v mezidobí B – Ž 3

2Hospodine, jak mnoho je mých protivníků! Mnozí povstávají proti mně. 3Mnozí o mé duši říkají: Není pro něj záchrany v Bohu. 4Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě. Má Slávo, pozvedáš mi hlavu. 5Můj hlas zní k Hospodinu, volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. 6 Ulehl jsem a usnul. A probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. 7Nebojím se desetitisíců lidu, které se kladou kolem mě. 8Povstaň, Hospodine! Zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemům vyrazíš zuby. 9Spása náleží Hospodinu. Na tvém lidu je požehnání!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: