Úterý po 33. neděli v mezidobí A – Ex 2, 1-10

1Šel jeden muž z domu Léviho a vzal si za ženu lévijskou dceru. 2Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, že je pěkný, skrývala ho tři měsíce. 3Déle ho však nemohla skrývat, vzala pro něho papyrový košík, vymazala ho asfaltem a smolou, vložila do něj dítě a položila do rákosí ke břehu Nilu. 4Opodál se postavila jeho sestra, aby zjistila, co se s ním stane. 5Pak sestoupila faraonova dcera, aby se umývala v Nilu, zatímco její dívky se procházely na břehu Nilu. Když mezi rákosím uviděla košík, poslala svou otrokyni, aby jej přinesla. 6Když jej otevřela, uviděla dítě, byl to plačící chlapec. Měla s ním soucit a řekla: To je z hebrejských dětí. 7Jeho sestra se pak faraonovy dcery zeptala: Mám jít a zavolat ti kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě kojila? 8Faraonova dcera jí odpověděla: Jdi. Dívka šla a zavolala matku dítěte. 9Faraonova dcera jí řekla: Vezmi toto dítě, odkoj mi ho a já ti dám odměnu. Žena tedy vzala dítě a kojila ho. 10Když chlapec povyrostl, přivedla ho k faraonově dceři, a stal se jejím synem. Pojmenovala ho Mojžíš. Řekla: Vždyť jsem ho vytáhla z vody.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: