Úterý po 31. neděli v mezidobí B – Rt 3, 1-7

1Její tchýně Noemi jí řekla: Má dcero, neměla bych snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo? 2Vždyť Bóaz, s jehož služkami jsi byla, je náš příbuzný. Pohleď, v noci bude provívat na humně ječmen. 3Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno, ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. 4Až si půjde lehnout, zjisti místo, kde leží, jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. 5Ona jí nato odpověděla: Udělám všechno, co mi řekneš. 6Pak sestoupila na humno a udělala všechno, co jí její tchýně přikázala. 7Bóaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí. A ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: