Úterý po 30. neděli v mezidobí B – Sk 9, 32-35

32I stalo se, když Petr procházel všechna ta místa, že sestoupil také ke svatým, kteří bydleli v Lyddě. 33Tam nalezl jednoho člověka, jménem Eneáš, který byl ochrnutý a byl již osm let upoutaný na lůžko. 34Petr mu řekl: „Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje! Vstaň a ustel si!“ A on hned vstal. 35Viděli ho všichni obyvatelé Lyddy a Sáronu a obrátili se k Pánu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: