Úterý po 3. neděli velikonoční A – Př 8,32 – 9,6

32Nyní mě, synové, slyšte: Blahoslavení jsou ti, kdo dbají na mé cesty. 33Poslechněte naučení, abyste zmoudřeli, nebuďte nevšímaví! 34Blahoslavený je člověk, který mě poslouchá, den za dnem bdí u mých dveří, střeží veřeje mých bran. 35Vždyť kdo mě nachází, nachází život, dosáhne zalíbení u Hospodina. 36Ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. 1Moudrost postavila svůj dům, vytesala svých sedm sloupů. 2Porazila svůj jatečný dobytek, namíchala své víno, připravila také svůj stůl. 3Poslala své služky, volá na nejvyšších místech města. 4 „Kdo je prostoduchý, sem odbočí!“ Komu chybí rozum, tomu říká: 5 „Pojďte a jezte z mého pokrmu, napijte se z vína, které jsem namíchala!“ 6Opusťte prostoduchost a budete žít, jděte zpříma po cestě rozumnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: