Úterý po 3. neděli v době postní A – 1 K 10, 1-4

1Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2všichni (byli pokřtěni) v  Mojžíše v oblaku a v moři, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: