Úterý po 3. neděli po Zjevení Páně A – Sd 7, 12-22

12Midjánců, Amálekovců a všech synů východu ležících v údolí bylo co do množství jako kobylek a jejich velbloudů co do množství bylo bezpočet jako písku, který je na mořském břehu.   13Gedeón přišel a hle, muž vypráví svému příteli sen. Říkal: Poslyš, měl jsem sen a v něm se valí pecen ječného chleba na midjánský tábor až ke stanu a udeřil do něj, až spadl, převrátil ho vzhůru nohama a ten stan se zhroutil.   14Jeho přítel odpověděl. Řekl: Tohle neznamená nic jiného než meč izraelského muže Gedeóna, syna Jóášova. Bůh mu vydal do ruky Midjánce i celý tábor.   15I stalo se, jakmile Gedeón uslyšel vyprávění toho snu a jeho výklad, že se poklonil. Vrátil se do izraelského tábora a řekl: Vstaňte, protože Hospodin vydal midjánský tábor do vaší ruky.   16Rozdělil tři sta mužů do tří oddílů, dal jim všem do ruky beraní rohy, prázdné džbány a uvnitř těch džbánů byly pochodně.   17A řekl jim: Sledujte mě a dělejte to stejně jako já. Hle, půjdu na kraj tábora a bude to tak, že co udělám já, uděláte stejně i vy.   18Až zatroubím na beraní roh já a všichni, kdo jsou se mnou, zatroubíte také vy na beraní rohy okolo celého tábora a zavoláte: Za Hospodina a za Gedeóna.   19Gedeón přišel se stem mužů, kteří byli s ním, na kraj tábora na počátku prostřední noční hlídky, jakmile zcela postavili stráže. Zatroubili na beraní rohy a rozbili džbány, které měli v rukou.   20I tři oddíly zatroubily na beraní rohy, rozbily džbány a uchopily do levé ruky pochodně a do pravé ruky beraní rohy, aby troubily, a zavolaly: Meč za Hospodina a za Gedeóna.   21Postavili se každý na své místo okolo tábora a celý tábor běžel, křičeli a utíkali.   22Tři sta beraních rohů troubilo a Hospodin obrátil meč jednoho proti druhému, a to v celém táboře. Tábor utíkal až do Bét-šity k Seréře, až k břehu Ábel-mechóly u Tabbátu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: