Úterý po 3. neděli adventní C – Iz 11, 1-9

1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. 2A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. 3 Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, 4ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. 5Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. 6Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. Tele, mladý lev a krmný dobytek budou spolu a malý chlapec je povede. 7Kráva i medvědice se budou pást, i jejich mláďata budou uléhat spolu. Lev bude požírat píci jako skot. 8Kojenec si bude hrát nad hadí dírou a odstavené dítě strčí ruku do doupěte zmije. 9Nikdo nikomu neublíží ani neuškodí na celé mé svaté hoře, protože země bude naplněna poznáním Hospodina, tak jako vody pokrývají moře.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: