Úterý po 29. neděli v mezidobí B – Žd 6, 13-20

13 Když Bůh dal zaslíbení Abrahamovi a neměl nikoho vyššího, při kom by učinil přísahu, ‚přísahal při sobě samém‘. 14Řekl: ‚Jistě tě zahrnu požehnáním a velmi tě rozmnožím. ‘ 15A tak trpělivě vyčkal a dosáhl toho zaslíbení. 16Neboť lidé přísahají při větším, než jsou sami; a přísaha je zárukou, která ukončuje každý jejich spor. 17 Když tedy Bůh chtěl ještě hojněji ukázat dědicům zaslíbení nepohnutelnost svého úmyslu, zaručil jej přísahou, 18abychom skrze dvě nepohnutelné skutečnosti, v nichž ne možné, aby Bůh lhal, měli mocné povzbuzení my, kteří jsme se utekli k pevnému uchopení předkládané naděje. 19Máme ji jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou, která vchází do vnitřku za oponu, 20kam kvůli nám vešel náš předchůdce Ježíš, který se na věčnost stal veleknězem podle řádu Melchisedechova.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: