Úterý po 28. neděli v mezidobí B – Zj 8, 1-5

1A když otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. 2A uviděl jsem sedm andělů, kteří stáli před Bohem; a bylo jim dáno sedm polnic. 3A přišel jiný anděl, který měl zlatou kadidelnici, a postavil se k oltáři; bylo mu dáno množství kadidla, aby je dal s modlitbami všech svatých na zlatý oltář, který je před trůnem. 4A dým kadidla spolu s modlitbami svatých vystoupil z ruky anděla před Boha. 5Tu vzal anděl kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a hodil dolů na zem; i nastaly hromy, hlasy, blesky a zemětřesení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: