Úterý po 27. neděli v mezidobí B – 1 K 7, 10-16

10 Manželům však nařizuji — ne já, ale Pán — aby žena od muže neodcházela. 11Když by však přece odešla, ať zůstává nevdaná nebo ať se s mužem smíří. Také muž ať neopouští ženu. 12Ostatním pak pravím já, ne Pán: Jestliže má některý bratr nevěřící ženu a ona je ochotna s ním žít, ať ji neopouští. 13A má-li některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať svého muže neopouští. 14Neboť nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté. 15Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. Neboť Bůh nás povolal ku pokoji. 16Vždyť co ty víš, ženo, zda zachráníš svého muže? Nebo co ty víš, muži, zda zachráníš svou ženu?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: