Úterý po 25. neděli v mezidobí B – Jk 5, 1-6

1Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. 2Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. 3Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. 4Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth. 5Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky. 6Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého; on vám neodporuje.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: