Úterý po 25. neděli v mezidobí A – Nu 11, 1-9

1I stalo se, že si lid velmi stěžoval Hospodinu. Hospodin to slyšel a vzplanul jeho hněv. Vzplanul proti nim Hospodinův oheň a strávil konec tábora. 2Nato lid křičel k Mojžíšovi. Mojžíš se modlil k Hospodinu a oheň uhasl. 3I pojmenovali to místo Tabéra, neboť proti nim vzplanul Hospodinův oheň. 4Lůza, která byla mezi nimi, plála touhou, takže i synové Izraele znovu plakali a říkali: Kdo nás nakrmí masem? 5Vzpomínáme na ryby, které jsme jedli zadarmo v Egyptě, na okurky, melouny, pórek, cibuli a česnek. 6A teď jsme vyschlí, nevidíme nic než jen tu manu. 7Mana byla jako koriandrové semeno, vypadala jako bdelium. 8Lid chodíval sem a tam, sbíral ji, mlel na ručních mlýncích nebo drtil v hmoždíři, vařil v hrnci a dělal z ní podpopelné chleby. Chutnalo to jako olejový koláč. 9Když padala na tábor v noci rosa, padala na něj i mana.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: