Úterý po 22. neděli v mezidobí B – Pís 5,2 – 6,3

2Spím. Mé srdce ale bdí. Slyš! To klepe můj milý! Otevři mi, má lásko nejdražší, holoubku můj, zlato mé! Vždyť hlavu mám plnou rosy, krůpějí noci své kadeře. 3Svlékla jsem si šaty, mám je zase oblékat? Umyla jsem si nohy, to si je mám špinit zas? 4Můj milý rukou vnikl ke mně, až jsem se pro něj v nitru zachvěla. 5Já vstala milému svému otevřít a myrha mi z rukou skanula, myrha z mých prstů ulpívá tam, kde zasouvá se závora. 6Já svému milému otevřela, můj milý však náhle zmizel. Skoro jsem život vypustila, že takhle odešel. Hledala jsem jej, ale nenašla. Volala jsem ho, už se mi neozval. 7Našli mne strážci, kteří město obcházejí. Zbili mě do krve, šál strhli ze mne ti strážci hradeb. 8Zapřísahám vás, dcery Jeruzaléma, když mého milého najdete, co jemu povíte? Že láskou jsem nemocná. 9Čím je tvůj milý nad jiné, ženo mnoha krás? Čím je tvůj milý nad jiné, že tak zapřísaháš nás? 10Můj milý, jiskrný a růžolící, znát je mezi statisíci. 11Hlavu má jak z ryzího zlata, černé jak havran kučery jeho kadeří. 12Oči jeho nad vodními proudy holoubata v mléce umytá nad hojnou vodou sedí. 13Jeho líce záhon balzámový osetý kořením, co lilie rty jeho kanoucí myrhou tekutou. 14Ruce má jak válce zlaté osázené topazem. Jeho břicho vykládané slonovinou pokryto je safíry. 15Mramorové sloupy jeho stehna, na patkách zlata ryzího postaveny. Zjevem se Libanonu podobá, ušlechtilý jako ty cedry. 16Jeho ústa jsou přesladká a ve všem je přitažlivý. To je můj milý a to je můj druh, dcery Jeruzaléma1Kampak tvůj milý šel, ty ženo mnoha krás? Kam se tvůj milý poděl, ať s tebou najdeme ho zas. 2Do zahrádky své sestoupil můj milý na záhony balzámové, v zahradách se pást, lilie nasbírat. 3Můj milý má mne, můj milý je můj. V liliích se pase..

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: