Úterý po 22. neděli v mezidobí A – Ž 83, 1-4.13-18

2Bože, nebuď netečný, nebuď hluchý! Nezůstávej v klidu, Bože! 3Neboť hle, tvoji nepřátelé běsní a ti, kdo tě nenávidí, zvedají hlavu! 4Proti tvému lidu kují pikle a smlouvají se proti těm, kdo jsou ti drazí. 5Říkají: Pojďme a vyhlaďme je, aby nebyli národem! A jméno Izraele již nebude připomínáno. 14Bože můj, učiň, ať jsou jako chmýří, jako stéblo ve větru. 15Jako oheň stravuje les, jako plameny spalují hory, 16tak je stíhej svým vichrem, vyděs je svou bouří. 17Jejich tváře pokryj hanbou, aby hledali tvé jméno, Hospodine. 18Ať se stydí, ať se jen a jen třesou, ať se hanbí a zahynou 19Ať pochopí, že ty, jehož jméno je Hospodin, jen ty jsi Nejvyšší nad celou zemí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: