Úterý po 21. neděli v mezidobí B – Ef 6, 21-24

21A abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám, všechno vám oznámí Tychikos, milovaný bratr a věrný služebník v Pánu, 22jehož jsem k vám poslal právě proto, abyste se dověděli, co je s námi, a aby povzbudil vaše srdce. 23Pokoj bratřím a láska s vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. 24Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: