Úterý po 21. neděli v mezidobí A – Ř 11, 33-36

33Ó hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty! 34‚Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem?‘ 35‚Anebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit?‘ 36Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: