Úterý po 20. neděli v mezidobí B – 1 Kr 7, 1-12

1Svůj dům stavěl Šalomoun třináct let, než ho celý dokončil. 2Postavil dům Libanonského lesa — sto loket dlouhý, padesát loket široký a třicet loket vysoký, na čtyřech řadách cedrových sloupů, a otesané cedrové trámy byly na sloupech. 3Nahoře byl obložen cedrovým dřevem, prkny, která byla na čtyřiceti pěti sloupech, po patnácti v řadě. 4Okenních rámů byly tři řady, otvor proti otvoru třikrát. 5Všechny vchody a veřeje byly čtvercové, otvor proti otvoru třikrát. 6Sloupovou předsíň udělal padesát loket dlouhou a třicet loket širokou. Před ní byla předsíň a před ní byly sloupy a stříška. 7Udělal též trůnní síň, kde soudil, tedy soudní síň. Obložil ji cedrovým dřevem od podlahy až ke stropu. 8Dům, ve kterém sídlil, na druhém nádvoří, oddělený od síně, byl udělán také tak. Podobný této síni udělal i dům pro faraonovu dceru, kterou si Šalomoun vzal. 9Všechny tyto budovy, od základu až po završení, z vnějšku až na velké nádvoří, byly postaveny z kvalitních kamenů, tesaných na míru a pilou ořezaných zevnitř i zvenčí. 10Základy byly z kvalitních kamenů, z velkých kamenů, z kamenů o deseti a osmi loktech. 11I nahoře byly kvalitní kameny tesané na míru a cedrové dřevo. 12Velké nádvoří mělo dokola tři řady tesaných kamenů a řadu otesaných cedrových trámů, jako vnitřní nádvoří Hospodinova domu a předsíň domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: