Úterý po 19. neděli v mezidobí C – Ž 11

1Hledám útočiště v Hospodinu. Jak to, že říkáte mé duši: Uleť na tu vaši horu, ptáčku! 2Hle, ničemové napínají luk, k tětivě přikládají šíp, aby v přítmí stříleli na lidi přímého srdce. 3Co dělat spravedlivý, když se základy hroutí? 4Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin je v nebesích na svém trůnu, jeho oči vidí, jeho pohled zkoumá lidské syny. 5Hospodin zkoumá spravedlivého i ničemu. Jeho duše nenávidí lidi milující násilí. 6Na ničemy sešle řeřavé uhlí a síru; žhoucí vichr bude jejich údělem, 7neboť Hospodin je spravedlivý. Miluje spravedlivé činy. Upřímný spatří jeho tvář.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: