Úterý po 18. neděli v mezidobí C – Ko 4, 2-6

2V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční. 3Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, 4abych je učinil zjevným tak, jak jsem povinen o něm mluvit. 5Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupujíce čas. 6Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: