Úterý po 17. neděli v mezidobí B – 2 Sa 11, 22-27

22Posel tedy šel, až přišel a oznámil Davidovi všechno, co mu Jóab vzkázal. 23Posel řekl Davidovi: Ti muži nad námi vítězili a vytáhli proti nám do pole. Zahnali jsme je však až ke vstupu do brány. 24Střelci ovšem stříleli na tvé otroky z hradeb a někteří z královských otroků zemřeli. Zemřel také tvůj otrok Chetejec Urijáš. 25David řekl poslovi: Řekni Jóabovi toto: Nebuď kvůli tomu skleslý. Vždyť meč požírá hned toho, hned onoho. Zesil svůj boj proti městu a zboř ho. Takto ho posilni. 26Když Urijášova žena uslyšela, že její muž Urijáš je mrtev, oplakávala svého manžela. 27Když pominuly smuteční obřady, David pro ni poslal a vzal ji do svého domu. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David spáchal, však bylo v Hospodinových očích zlé.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: