Úterý po 17. neděli v mezidobí A – Gn 30, 37-43

37Jákob si pak vzal čerstvé pruty styraxu, mandloně a platanu a oloupal na nich bílé pruhy, takže odkryl to, co bylo na prutech bílé. 38A pruty, které oloupal, položil v napajedlech na vodních žlabech, kam přicházely ovce pít, aby byly naproti ovcím, které se pářily, když přicházely pít. 39Když se ovce či kozy pářily před pruty, rodily pruhovaná, skvrnitá a strakatá jehňata. 40Jákob ta jehňata odděloval; ovce z Lábanova bravu stavěl směrem k pruhovaným a všem načernalým. Tak si připravil svá samostatná stáda, která nepřipojil k ovcím Lábanovým. 41A kdykoliv se pářily statné ovce či kozy, Jákob pokládal pruty před oči stáda do napajedel, aby se pářily u prutů. 42U slabých ovcí pruty nepokládal. Tak připadly ty slabé Lábanovi a statné Jákobovi. 43Tak ten muž převelice zbohatl. Patřilo mu mnoho bravu, služky a otroci, velbloudi i osli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: