Úterý po 16. neděli v mezidobí C – Am 8,13 – 9,4

13V onen den budou krásné panny omdlévat a mládenci budou vyprahlí. 14Ti, kdo přísahají při vině Samaří a říkají: Jakože živ je tvůj bůh, Dane, jakože je živa cesta do Beer-šeby, padnou a už nevstanou. 1Viděl jsem Panovníka stojícího na oltáři. Řekl: Udeř na hlavice sloupů, až se zatřesou prahy. Sraz je na jejich hlavu. Poslední z nich zabiju mečem. Žádný utečenec neuteče, žádný uprchlík neunikne. 2I kdyby se prokopali do podsvětí, má ruka je odtamtud vezme. I kdyby vystoupili na nebesa, svrhnu je odtamtud. 3I kdyby se ukryli na vrcholu Karmelu, vyhledám je a vezmu je odtamtud. I kdyby se ukryli před mým zrakem na dno moře, přikáži hadovi a uštkne je tam. 4I kdyby šli před svými nepřáteli do zajetí, přikáži meči a zabije je tam. Obrátím na ně svůj zrak ke zlu a ne k dobru.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: