Úterý po 16. neděli v mezidobí B – Ž 61

2Slyš, Bože, můj nářek, věnuj pozornost mé modlitbě. 3Se zemdleným srdcem k tobě volám z konce světa: Doveď mě na skálu, která je vyšší než já. 4Jsi mým útočištěm, pevnou věží před nepřítelem. 5Budu navěky přebývat ve tvém stanu, mám útočiště v úkrytu tvých křídel. 6Ty jsi, Bože, slyšel mé sliby. Dal jsi mi do vlastnictví ty, kdo se bojí tvého jména. 7Přidávej dny králi, kéž jsou jeho léta z pokolení do pokolení. 8Kéž navěky přebývá před Boží tváří. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho střeží! 9Tak budu neustále opěvovat tvé jméno, den co den tím budu plnit své sliby.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: