Úterý po 16. neděli v mezidobí A – Ga 4, 21 – 5,1

21Řekněte mi vy, kteří chcete být pod Zákonem: Což neslyšíte Zákon? 22Neboť je napsáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. 23Ten z otrokyně se však narodil podle těla, ten ze svobodné skrze zaslíbení. 24Je to řečeno alegoricky: Tyto ženy jsou dvě smlouvy, jedna z hory Sinaj, která rodí děti do otroctví, a to je Hagar. 25Hagar je hora Sinaj v Arábii. Ta odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť ten je v otroctví se svými dětmi. 26Ale horní Jeruzalém je svobodný a ten je naší matkou. 27Neboť je napsáno: ‚Raduj se neplodná, která nerodíš, propukni v jásot a vykřikni ty, která nemáš porodní bolesti, protože mnoho je dětí té osamělé, více než té, která má muže.‘ 28Vy však, bratři, jste jako Izák dětmi zaslíbení. 29Ale jako tenkrát ten, který byl zrozený podle těla, pronásledoval toho, který se narodil podle Ducha, tak je tomu i nyní. 30Co však praví Písmo? ‚Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem‘ svobodné. 31Proto, bratři, nejsme děti otrokyně, nýbrž té svobodné. 1 K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy pevně a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: