Úterý po 15. neděli v mezidobí C – 1 J 3, 11-17

11Neboť to je ta zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali. 12Ne jako Kain, který byl ze Zlého a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto skutky jeho bratra byly spravedlivé. 13Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. 14My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. 15Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. 16Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. 17Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi, a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: