Úterý po 14. neděli v mezidobí C – Sk19, 28-41

28Když to uslyšeli, rozpálili se hněvem a začali křičet: „Veliká je efeská Artemis!“ 29Celé město se naplnilo zmatkem; všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy průvodce na cestách, Makedonce Gaia a Aristarcha. 30Pavel chtěl vejít mezi lid, ale učedníci mu v tom bránili. 31Také někteří vysocí úředníci provincie, kteří byli jeho přáteli, mu poslali vzkaz a prosili ho, aby se nevydával do divadla. 32Každý křičel něco jiného , neboť shromáždění bylo zmatené a většina ani nevěděla, proč se sešli. 33Ze zástupu vytáhli Alexandra, kterého Židé postrčili dopředu. Alexandr pokynul rukou a chtěl se před lidem hájit. 34Když však poznali, že je to Žid, zvolali všichni jedním hlasem a asi dvě hodiny křičeli: „Veliká je efeská Artemis!“ 35Městský tajemník utišil zástup a řekl: „Muži efesští, kdo z lidí by nevěděl, že město Efeských je strážcem chrámu veliké Artemidy a jejího obrazu spadlého z nebe? 36Protože o tom tedy není pochyb, musíte zachovat klid a nedělat nic ukvapeného. 37Přivedli jste tyto muže, ale oni se nedopustili svatokrádeže, ani neuráží naši bohyni. 38Mají-li tedy Demétrios a řemeslníci, kteří jsou s ním, proti někomu žalobu, konají se přece veřejné soudy a jsou tu místodržitelé. Tam ať žalují jeden druhého. 39Žádáte-li něco jiného, bude to vyřešeno v zákonném shromáždění. 40Vždyť jsme v nebezpečí, že budeme kvůli dnešku obviňováni ze vzpoury. Není žádný důvod, kterým bychom mohli vysvětlit toto srocení.“ Po těch slovech shromáždění rozpustil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: