Úterý po 14. neděli v mezidobí A – Pís 2, 8-13

8 Slyš! To je můj milý! Hleďte, už jde! skáče přes hory, přeskakuje kopce. 9Jako srnec je můj milý, jak samec gazely. Hleďte, už stojí u nás za zdí, do okének nahlíží, mřížkami hledí. 10Ozval se můj milý, toto mi praví: Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko. 11Vždyť skončila zima, pominuly deště, jsou ty tam. 12Květinky z půdy prokvétají, přišel čas révu prořezat, hrdliččin hlas je slyšet po kraji. 13Na fíkovníku dozrávají fíky první, réví rozkvétá, vydává vůni. Vstávej, má lásko, pojď, ty má krásko

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: