Úterý po 13. neděli v mezidobí B – 2 K 9, 1-5

1O této službě pro svaté je zbytečné, abych vám psal. 2Neboť znám vaši ochotu, pro kterou se vámi chlubím před Makedoňany, že totiž Achaja je od loňska připravena; vaše horlivost podnítila většinu z nich. 3Posílám tyto bratry, aby naše hrdost na vás v této věci nevyzněla naprázdno, abyste byli připraveni, jak jsem říkal, 4a abychom my — neřku-li vy — nebyli zahanbeni v této jistotě, kdyby se mnou přišli Makedonci a nalezli vás nepřipravené. 5Proto jsem považoval za nutné vyzvat tyto bratry, aby k vám šli napřed a připravili toto vaše dopředu slíbené požehnání; ať je takto připravené jako požehnání, a ne jako lakota.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: