Úterý po 11. neděli v mezidobí A – 2 Te 2,13 – 3,5

13My pak jsme zavázáni, bratři Pánem milovaní, stále za vás vzdávat díky Bohu, že si vás vybral (jako prvotinu) k záchraně v posvěcení ducha a (víře v pravdu). 14K tomu vás [i] povolal skrze naše evangelium, abyste získali slávu našeho Pána Ježíše Krista. 15Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte (učení, která jsme vám předali) a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem. 16Sám náš Pán Ježíš Kristus a ( Bůh, náš Otec), který si nás zamiloval a v milosti nám daroval věčné potěšení a dobrou naději, 17nechť vaše srdce povzbudí a upevní v každém dobrém skutku i slovu. 5Kéž Pán uvede vaše srdce do Boží lásky a do Kristovy trpělivosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: