Trojice A – 2 K 13, 11-13

11Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 12Pozdravte se navzájem svatým políbením; pozdravují vás všichni svatí. 13Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: