Svatého Kříže ABC – Ž 98, 1-5

1Zpívejte Hospodinu novou píseň, protože vykonal divy! Pomohla mu jeho pravice, jeho svatá paže. 2Hospodin dal poznat svou spásu, zraku pohanů odhalil svou spravedlnost. 3Rozpomenul se na své milosrdenství a na svou věrnost izraelskému domu. Všechny končiny země uvidí spásu našeho Boha. 4Hlahol Hospodinu, celá země! Propukněte v jásot a pějte žalmy! 5Opěvujte Hospodina při lyře, při lyře a hlasitém zpěvu,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: