Středa Svatého týdne ABC – Žalm 70

2Bože, vysvoboď mě! Hospodine, pospěš mi na pomoc! 3Ať se zastydí a hanbí ti, kdo usilují o můj život; ať odtáhnou zpět a jsou zahanbeni ti, kdo mi přejí zlo. 4Ať ustoupí kvůli své hanbě ti, kdo říkají: Cha, cha! 5Ať se veselí a radují v tobě všichni, kdo tě hledají. Ti, kdo milují tvou spásu, ať říkají stále: Bůh je veliký! 6Jsem chudý a nuzný; Bože, pospěš ke mně! Tys má pomoc, můj vysvoboditel. Hospodine, neotálej!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: