Středa po Trojici B – Mk 4, 21-25

21A říkal jim: „Zdali přinášejí lampu, aby ji postavili pod nádobu nebo pod postel? Ne proto, aby ji postavili na stojan? 22Vždyť nic není skryté, než aby bylo zjeveno; ani nic nebylo ukryto, leč aby vyšlo najevo. 23Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá.“ 24A říkal jim: „Dávejte pozor, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám a bude vám přidáno. 25Neboť kdo má, tomu bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: